Förskjutningar på binära optioner

START ÖVRIG NU

Bing: Förskjutningar på binära

En kub har sidan 2, tre genomgående hål med radien 1 borras rakt igenom längs x, y och z-axlarna origo är i centrum på kuben hålen går ut vinkelrätt ur. Origo är i centrum på kuben hålen går ut vinkelrätt ur
HANDEL MED BINÄRA OPTIONER

Förskjutningar på binära

TOP